Věnná města českých královen

Vítejte v Hradci nad Labem, dnešním Hradci Králové, někdejším hlavním městě českých královen!

Hradec Králové byl nejvýznamnějším z devíti tzv. věnných měst v Království českém. Věnná města byl zvláštní druh královských měst. Náležela královně, byla územím, kde vládla ona, samozřejmě v rámci zákonů země. Jednalo se o Hradec Králové, Mělník, Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Jaroměř, Nový Bydžov, Chrudim, Vysoké Mýto a Poličku. V Hradci a Mělníku po určité období královna fakticky sídlila.

Díky tomu se Hradec Králové vyvíjel do podoby jednoho z nejvýznamnějších českých středověkých měst. Byl zde rozhlehlý královský hrad, mnoho městských bran, paláců a dalších zajímavých objektů. Prakticky nic z toho se do dnešních dob bohužel nedochovalo, a když ano, tak v již úplně změněné podobě. Od konce 18. století bylo totiž město proměněno v bastionovou pevnost. Místo řady domů vyrostla kasárna, lidé z okolí města byli vysídleni a město obehnáno krunýřem mohutných opevnění. Prakticky se přestalo rozvíjet a tak tomu bylo až do konce 19. století.

Jenže ani z pevnosti se toho mnoho nedochovalo. Lidé na ni měli zlost, a proto ji málem až do poslední cihly rozebrali. Město se ve 20. století díky architektům Janu Kotěrovi a Josefu Gočárovi a starostovi Františku Ulrichovi změnilo ve známý Salon republiky.

Právě proto vznikla tato aplikace. Umožní vám, abyste se znovu nadechli atmosféry starého Hradce Králové a poznali budovy a zákoutí, která dnes již neexistují. Zatoužíte-li se dozvědět o dějinách Hradce Králové ještě víc, můžete například navštívit expozici v Muzeu východních Čech v Hradci Králové, nebo se ponořit do nesčetné literatury v místních knihovnách.

Aplikace byla realizována za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky v rámci projektu NAKI II. č. DG18P02OVV015 s názvem Věnná města českých královen. (Živá součást historického vědomí a její podpora nástroji historické geografie, virtuální reality a kyberprostoru.)

© FF UHK, FIT ČVUT, HiÚ AV ČR a MVČ, 2022